JMW architecten Broekhovenseweg Tilburg

Broekhovenseweg Tilburg

Opdrachtgever Groenlicht Wonen
Locatie Broekhovenseweg Tilburg
Jaartal 2021

JMW architecten is gevraagd een ontwerp te maken voor de transformatie van het voormalige st. Jacobusklooster aan de Broekhovenseweg te Tilburg. Het klooster voor de zusters van het allerheiligst hart van Jezus (zusters van Moerdijk) biedt mogelijkheid om met uitbreiding aan de achterzijde ruimte te bieden aan 33 appartementen van ongeveer 50 m2. Binnen het concept wordt er uitgegaan van het behoud van het bestaande klooster, en zal de nieuwbouw de structuur en verschijningsvorm versterken.

De soberheid en heldere vormentaal zal zich uiten in een eenduidig hoofdvolume, met referenties naar een religieus verleden. Langs de Ringbaan Zuid wordt een geluidsluwe monolieten gevel gecreëerd om zo het woongenot naar het achter gebied te optimaliseren. Tussen het klooster en  de nieuwbouw wordt een duidelijk “knip” gemaakt tussen oud en nieuw, in deze hoofdzakelijk transparante connectie zal de hoofdontsluiting van beide delen gesitueerd worden.

JMW architecten Broekhovenseweg Tilburg
JMW architecten Broekhovenseweg Tilburg
JMW Architecten