Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten

Heikantsestraat Prinsenbeek

Opdrachtgever Vastlab
Locatie Prinsenbeek
Jaartal 2018

Door JMW architecten is in opdracht van VASTLAB het voorlopig ontwerp gemaakt voor 21 woningen aan de Heikantsestraat in Prinsenbeek. Het perceel is 5.600 m² groot en wordt omringd door groen.

Het volume wordt opgezet langs de perceelsgrenzen. De ontsluiting van het binnengebied vindt plaats aan de Heikantsestraat. De oostzijde van het plan oriënteert zich op de Heikantsestraat, hiermee wordt de aansluiting gemaakt met de bestaande bebouwing in de straat. Het programma bestaat uit patiowoningen voor zowel gezinnen, als senioren. Nagenoeg iedere woning heeft een dubbele oriëntatie naar zowel het omsloten binnenterrein en anderzijds naar buiten toe. Daarbij heeft een aantal hoekwoningen alleen een oriëntatie naar buiten toe. Door optionele verdiepingen, carports en andere opties ontstaat een gedifferentieerde ‘rafelige’ gevellijn. De rafelige gevellijn aan het binnengebied zorgt voor diversiteit in het gevelbeeld en geeft een eigen identiteit aan de woningen. Het maaiveld loopt door tot aan de gevel van de woningen. Geen individuele voortuinen, maar één gemeenschappelijk tapijt wat uniform door het hele binnengebied loopt. Het binnengebied biedt ruimte voor parkeren, groen en energie- en waterbuffering.

Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten
Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten
Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten
Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten
Heikantsestraat Prinsenbeek JMW architecten